SALDO KONTO knjigovodstveni biro

Ukupno pregledano
1860 puta
Redni broj oglasa
2063
Odgovorno lice
Ćulum Stana
Ulica
Milovana Glišića br 1
Grad
Novi Sad
Poštanski broj
Fiksni telefon
021-553-764
Mobilni telefon
063-85-86-245
Fax
Web sajt

SALDO KONTO knjigovodstveni biro - računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje

Knjigovodstveni biro SALDO KONTO iz NOVOG SADA pruža knjigovodstvene usluge firmama različitih veličina i djelatnosti. 
Naš cilj je da tačno i ažurno obradimo knjigovodstvene podatke, obezbjedimo sigurnost u smislu poreskih i drugih propisa, te analizom računovodstvenih podataka klijentu pružimo podršku za dalje napredovanje.

Ukoliko imate nedoumice i nagomilane probleme u vezi sa Vašim poslovanjem,  pozovite nas i poverite njihovo rešavanje nama.

Pružićemo Vam kompletnu podršku u vođenju poslovnih knjiga i primena važećih propisa.
Nudimo Vam brzu, tačnu, i stručnu uslugu i pravovremenu informisanost.

U okviru registrovanih usluga obavljamo sledeće poslove:
- knjigovodstvo radimo za sve po dvojnom knjigovodstvu i po važećim zakonskim propisima,
- pomoćne knjige, KPR KIR, robno i materijalno,
- obračn PDV-a
- obračun zarada radnika i izrada svih obrazaca,
- finansijskog izveštaja po potrebi za aplikaciju za kredit kod banke,
- izrada završnog računa.

 Knjigovodstveni biro SALDO KONTO iz NOVOG SADA za vas obavlja sledeće računovodstvene usluge:

 

 • vođenje glavne knjige
 • analitičku evidenciju salda konta, listinge otvorenih stavki,
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 • izradu završnog računa,
 • izrada konsolidovanih bilansa,
 • izradu međugodišnjih bilansa,
 • vođenje blagajne,
 • obračun plata,
 • obračun socijalnih doprinosa,
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vođenje računovodstva po troškovnim mestima,
 • izradu predloga kompletnog rešenja vašeg računovodstva,
 • razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta.

 

Poreske evidencije i savetovanje:

 

 • savetovanje u vezi poreza,
 • vođenje PDV evidencija, obračun PDV-a, izrada poreskih prijava,
 • obračun ostalih poreskih obaveza i vođenje poreskih evidencija,
 • periodična kontrola proknjiženih obaveza na računima kod Poreske uprave,
 • aktivno učešće u poreskom postupku kontrole,

 Sa klijentima sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.

Obračun plata i drugih oporezivih isplata

 • obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana;
 • obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja tih obračuna u socijalno;
 • obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi);
 • obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično;
 • obračun zakupnina, kapitalnih dobiti;
 • vođenje analitičkog knjigovodstva zarada;

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi.

Kadrovi

 • izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika;
 • izrada rešenja o godišnjim odmorima i slično;
 • izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično;
 • upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO;
 • upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 obrasca;

Naš tim odrađuje i završava celokupan posao za vas.

Uslugu konsaltinga razlikujemo od kontinuiranog savetovanja klijenata Agencije koje se daje u okviru standardne knjigovodstvene usluge.

Konsalting podrazumeva sveobuhvatni pristup rešavanju poslovnog problema klijenta i sadrži fazu istraživanja problema, traženje rešenja, davanje projekta rešenja, nadzor i kontrolu implementacije.

Ovde spada i kontinuirano praćenje, nadziranje i upućivanje u rad službe računovodstva koja radi u okviru klijentovog preduzeća u slučajevima kada je klijent funkciju računovodstva organizovao u svom sastavu, bez poveravanja operativnih poslova Agenciji.

Izrada biznis planova

Naš tim je obučena za izradu biznis planova, odnosno investicionih elaborata ili studija bilo za potrebe raznih kreditnih zahteva bilo za druge poslovne potrebe.

CENE

Pored maksimalnog kvaliteta usluga, naša agencija posebnu pažnju posvećuje cenama.
Prioritet su nam konkurentne cene uz koje možemo da ostvarimo dugoročnu saradnju sa klijentima.

Cenu svojih usluga određujemo na početku saradnje na osnovu vaših podataka. Usluge se obračunavaju kao mesečni iznos koji se ne menja. Cenu menjamo samo u slučaju važne promene u vašem poslovanju, dogovorom.

Za dobijanje informativne ponude molimo vas da nas kontaktirate telefonom 021-553-764  Mobilni 063-85-86-245, e-mail-om ili putem upita.
Potrudićemo se da vam, što je pre moguće, odgovorimo.

 

 

 


Klik na sliku da je zumiraš

Kontaktirajte SALDO KONTO knjigovodstveni biro

Vaše ime i prezime

Vaš kontakt telefon

Vaša email adresa

poruka


unesite kod sa slike iznad