Geo ZS

Ukupno pregledano
1625 puta
Redni broj oglasa
1549
Odgovorno lice
Ulica
Ruvarčeva 14
Grad
Beograd
Poštanski broj
11000
Fiksni telefon
011/276 34 08
Mobilni telefon
Fax
Web sajt

Geo ZS - Geometri

 Dugogodišnje iskustvo u oblasti geodetskih radova.
 Kadrovi sa visokom osposobljenošću na svim poljima geodezije.
 Širok krug spoljnih saradnika.
 Profesionalni merni instrumenti:
- totalna stanica Leica Geosystems “TC407”
- nivelir Leica Geosystems “NA720”
- GPS Leica Geosystems “GX1230”
- nivelir Leica Geosystems DNA 03
- geo radar “MALA”

Geodetski radovi
 Snimanje objekata
 Snimanje vodova
 Snimanje podzemnih vodova
 Izrada topografskih planova
 Izrada protokola regulacije
 Digitalizacija
 Obeležavanje projektovanih:
- objekata
- saobraćajnica
- vodova
 Prenos apsolutnih kota
 Praćenje sleganja objekata, kranova i dr.
 Dovođenje u projektovani položaj mašinskih elemenata pri montaži složenih sistema
 Identifikacija parcela
 Uvođenje u posed parcela
 Omeđavanje parcela
 Deoba parcela
 Formiranje građevinskih parcela
 Odvajanje javnih od ostalih površina

Kontaktirajte Geo ZS

Vaše ime i prezime

Vaš kontakt telefon

Vaša email adresa

poruka


unesite kod sa slike iznad