Profit Plus

Ukupno pregledano
1487 puta
Redni broj oglasa
1434
Odgovorno lice
Ulica
Rtanjska 4
Grad
Beograd
Poštanski broj
11000
Fiksni telefon
011/344 71 49
Mobilni telefon
Fax
Web sajt

Profit Plus - Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvo-računovodstvo Profit Plus obavlja sledeće grupe poslova:

1. KNJIGOVODSTVENI POSLOVI
- finansijsko knjigovodstvo za preduzeća;
- robno knjigovodtsvo za preduzeća;
- materijalno knjigovodtvo za preduzeća
- pogonsko knjigovodstvo za preduzeća;
- knjigovodstvo za zemljoradničke zadruge;
- knjigovodstvo za uslužna preduzeća;
- knjigovodstvo društvenih organizacija, udruženja građana I nevladinih organizacija;
- knjigovodstvo sportskih društava;
- knjigovodstvo sportskih klubova;
- knjigovodstvo za sve vrste samostalnih radnji: SZR, STR, SUR paušalce
- poresko knjigovodtsvo;

2. POSLOVI FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA
- izrada završnih računa za preduzeća i zadruge, druga pravna lica, sportske klubove;
- izrada Bilansa stanja, Bilansa uspeha, Aneksa, PB1, PDP, PBN, PDN, PB2, …
- izrada periodičnih obračuna.
- obračun plata, doprinosa, poreza;
- izrada OD obrazaca,
- izrada OPJ .OPJ-1,OPJ-2,OPJ-3,OPJ-4,OPJ-5, OPJ-6,OPJ-7,OPJ-8 obrazaca;
- obračun PDV-a;

3. IZRADA PLANSKIH DOKUMENATA PREDUZEĆA
- izrada strateškog plana preduzeća;
- izrada godišnjeg plana preduzeća;
- izrada mesečnog plana preduzeća;
- izrada nedeljnog plana preduzeća;
- izrada pravilnika o računovodstvu,
- izrada pravilnika o računovodstvenim politikama;
- izrada pravilnika o radnim odnosima,
- obračun zarada i naknada zarada

4. ADMINISTRATIVNO-PRAVNI POSLOVI
- prijavljivanje-odjavljivanje zaposlenih na PIO;
- prijavljivanje-odjavljivanje zaposlenih na zdravstveno osiguranje
- izrada Ugovora o radu sa zaposlenima;
- izrada svih vrsta poreskih prijava: PDG PP…
- registracija preduzeća i samostalnih radnji
- podnošenje poreskih prijava, obrazaca…

5. IZRADA BIZNIS PLANA
- izrada biznis plana
- izrada zahteva za kredite poslovnih banaka;
- izrada boniteta kupaca;
- izrada boniteta dobavljača;

6. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
- analiza poslovanja preduzeća
- priprema izveštaja o poslovanju preduzeća
- priprema donošenja upravljačkih odluka
- izrada izveštaja o poslovanju za organe upravljanja

7. DAVANJA PORESKIH SAVETA

8. POSLOVI INTERNE KONTROLE

9. POSLOVI PREVOĐENJA
- prevođenje sa engleskog na srpski jezik
- prevođenje sa srpskog na engleski jezik
- poslovna ino-korespodencija

10. OBUKA ZAPOSLENIH ZA RAD NA POSLOVIMA
- knjigovodstva,
- plana i analize poslovanja,
- finansisjke operative
- deviznog poslovanja
- platnog prometa sa inostranstvom
- trgovinskog i spoljnotrgovinskog poslovanja
- špediterskog i carinskog poslovanja
- izrade biznis plana preduzeća

Kontaktirajte Profit Plus

Vaše ime i prezime

Vaš kontakt telefon

Vaša email adresa

poruka


unesite kod sa slike iznad